I disse dager jobbes det hektik med innredning av fjøsen. Sammen med snekkere og elektrikkere jobber vi nå for at de dyrene som enda er ute på beite skal få komme inn en av de nærmeste dagene.