Det var BOLT Construction AS som sto for totalentreprisen i byggingen av den nye flerbrukshallen, mens vi i Svartisen VVS altså ble valgt til å stå for rørarbeidet. Prosjektet hadde oppstart høsten 2014. Hovedtyngden av jobben ble imidlertid utført fra februar og utover i fjor, og pågikk fortløpende fram til ferdigstillelsen og overlevering i november 2015. 

Jobben besto i å levere og og montere komplett varme og sanitæranlegg. Dette innbefattet garderobeanlegg, dusjer, toaletter, beredersystem og varmeanlegg. Varmeanlegget består av gulvvarme overalt unntatt i selve hallen. Inne i hallen sørger vi for varme fram til ventilasjon hvor luften blir oppvarmet.

Hovedvarmekilden kommer fra en varmepumpe som henter energi fra hele fem energibrønner som er boret på utsiden av bygget. Gjennom disse borehullene utnyttes bergvarmen, noe som gjør det svært miljøvennlig. 

For oss i Svartisen VVS var det spennende å få jobbe med et oppdrag av denne størrelsen. Vi er to mann i bedriften, og det er derfor ekstra moro å kunne delta i et slikt prosjekt, og å kunne følge utviklingen underveis. Det er også første gangen vi leverer energibrønner med så mye effekt, så vi gleder oss over det ferdige resultatet. 

Installering av gulvvarme er forøvrig vårt spesialområde. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å vite mer om det.