Gulvvarme

Gulvvarme er et av våre spesialområder. Vurderer du denne formen for varmeløsning, hjelper vi deg gjerne!

Det blir idag fokusert mer på innemiljø enn før, og da er gulvvarmeanlegg et godt alternativ for oppvarming av huset. Temperaturen på vannet som varmer opp huset holder en forholdsvis lav temperatur (30-40 C). Den største fordelen med vannbåren gulvvarme er at man kan benytte alternativ energikilde (f.eks strøm, gass, olje, ved eller varmepumpe). Det er også 10-20% billigere å varme opp huset med vannbåren gulvvarme fordi man kan ha en lavere temperatur i huset så lenge det ikke er gulvkaldt.

Norge har i de siste ti-årene blitt varmet med direkte elektrisk oppvarming. Det er ikke noe annet land hvor direkte elektrisk oppvarming står for en så stor del av romoppvarmingen. Selv om elektrisk oppvarming har vært et godt valg tidligere, vil det fremover være andre energiløsninger som blir hovedvalget. Oppvarmingssystemer med ulike oppvarmingskilder - men basert på vannbåren varme - vil stå i fokus. Vannbasert varmedistribusjon er som regel en forutsetning for å kunne bruke mange energikilder - og med vannbasert varmedistribusjon kan en benytte alle kjente energikilder. Varmedistribusjon basert på vann representerer en moderne varmestandard og fleksibilitet.

5 gode grunner for vannbåren varme:

  1. Bedre komfort
  2. Bedre helse
  3. Bedre økologi
  4. Bedre fleksibilitet
  5. Bedre økonomi


Drømmer du om fritt å velge energikilde etter hva som er rimeligst? Det er enklere å få til enn du tror. Det du trenger er vann i rør i gulvet eller vann i radiatorer på veggene. Har du et oppvarmingssystem der vann distribuerer varmen rundt i boligen, kan du velge den energien som til enhver tid er billigst i fremtiden.
Det er sjeldent vi velger oppvarmingssystem og oftest kun når vi bygger ny bolig, eller gjør en omfattende rehabilitering. Men når vi gjør det, påvirker det oppvarmingskostnadene for boligen i titalls år fremover, ofte i hele boligens levetid.

Oppvarming av rom og varmtvann utgjør mellom 65 og 75 prosent av den totale energibruken i boligen. For en vanlig bolig dreier det seg om over ti tusen kroner i året. Hva slags oppvarmingssystem du har er derfor avgjørende for energiutgiftene dine. Hva du velger, er selvsagt et spørsmål om økonomi.
Et vannbårent varmeanlegg består av en varmekjel og et system som transporterer varmt vann rundt i huset, det vil si radiatorer eller rør i gulvet. Et slikt anlegg har en merkostnad i forhold til et anlegg med elektriske varmeovner. Men du bør også se det i forhold til oppvarmingskostnadene på lang sikt. Ingen kan i dag si hvordan energiprisene vil utvikle seg i årene som kommer. Det er imidlertid verdt å merke seg at i noen land betaler forbrukerne 2-3 ganger mer for strømmen enn vi gjør i Norge. 

Fleksibel oppvarming

Vannbåren varme kan utnytte alle typer energikilder, både tradisjonelle som elektrisitet og olje og nye fantastiske fornybare energikilder som solenergi, biobrensel og varmepumpe. Anlegget kan også utnytte gass eller varme fra fjernvarmeanlegg. Fordi varmefordelingssystemet i boligen vil være uberørt, trenger du kun å skifte ut eventuelt bygge om varmekjelen. Vannbåren gulvvarme har den fordelen at den varmer opp rommet med lav vanntemperatur (25-35° C). Derfor er systemet godt egnet til å bruke sammen med en varmepumpe. Rørsystemet som ligger i gulvet, har en enkel oppbygging hvor oppvarmet vann sirkulerer på samme måte som i et radiatoranlegg. Det er forbundet med en varmepumpe eller sentralfyrkjel der vannet blir varmet opp. Rørsystemet kan støpes ned i gulv eller legges i spesialtilpassede isolasjonsplater direkte på betonggulv, sponplategulv e.l. med flytende gulv over isolasjonsplatene. Det finnes løsninger som bare krever 20 mm overdekking. 

Vannbåren varme i skuddet

Ca. 40 prosent av alle som bygger ny enebolig velger å installere vannbåren varme. Det er en firedobling på fem år. En tommelfingerregel er at vannbåren gulvvarme anbefales hvis man bygger en litt større bolig, på ca. 200 kvadratmeter eller mer. 

Liten lekkasjerisiko i vannbåren gulvvarme

Plastrørene som benyttes i gulvvarmeanlegg har en levetid på 80-100 år, og de legges uten skjøter i gulvet. Alle sammenkoblinger og ventiler legges lett tilgjengelig over gulv, som gjør at eventuelle lekkasjer blir lett å oppdage og enkle å utbedre. Systemet er trykkløst. Det er derfor en svært begrenset vannmengde som renner ut ved eventuelle lekkasjer.

Sentralt for arbeidet med energiomlegging

Regjeringen la i 2002 fram en strategi for utbygging av vannbåren varme. Målet er å sette fart i overgangen fra bruk av panelovner og elektrisitet til miljøvennlig varme. Økt utbygging av vannbåren varme er et sentralt virkemiddel i den miljøvennlige energiomleggingen, fordi den gir muligheten til å velge miljøvennlige energikilder i oppvarmingen.